Interview s levicovými extremisty

21. 06. 2002

Podmínkou poskytnutí tohoto rozhovoru bylo, že redakce nijak nezasáhne do textu odpovědí. Proto následující řádky NEREPREZENTUJÍ stanoviska redakce. A s kým jsme to interview vlastně vedli?

Antifašistická akce (AFA) se na anarchoautonomní scéně zařadila v roce 1999 mezi nejviditelnější subjekty. Jejím programem je antifašismus, kdy boj s fašisty je jednoznačně chápán jako vyvolávání přímých střetů se stoupenci neofašismu - hojně zastoupenými v řadách sympatizantů skinheadského hnutí (naziskinheadů). Existenci fašismu podle některých výroků z tohoto prostředí podmiňuje kapitalistický systém, a tak boj proti němu je naprosto legitimní. Česká AFA je inspirována identickou německou organizací - ve své zemi jedním z nejmilitantnějších anarchistických uskupení. (VEŘEJNÁ SPRÁVA, TÝDENÍK VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 2001/4)

Jaké jsou ve skutečnosti vaše cíle? Na jedné straně proklamujete, že "bojujete proti fašismu", na straně druhé pak udržujete čilé informační výměny s neonacisty z NO a domlouváte si s nimi pouliční střety, což naznačuje, že vaším cílem je spíše pouliční násilí s kýmkoliv, kdo je ochoten se rvát.

Naším hlavním cílem je úplná likvidace všech neonacistických a fašistických aktivit. Příčiny nárůstu a vůbec existence těchto aktivit vidíme stejně jako v minulosti v autoritářském státním systému kapitalismu, založeném na represi, sociální nerovnosti, zisku a konzumu. V zastupitelské demokracii, která ve skutečnosti žádnou demokracií není, i v jiných autoritářských systémech (bolševismus) dochází v určitých zlomových historických momentech k fašizaci celé společnosti. Dnes tyto trendy můžeme vidět v celé Evropě (Itálie, Rakousko, Francie), ale i u nás, kde vlivné pravicové strany, jako ODS, šíří nacionalistické, xenofobní a totalitní nálady ve společnosti. Tento trend tedy spočívá v silném nárůstu intolerance, zesilování státních represí a omezování sociálních práv. Svoboda, sociální rovnost a spravedlnost jsou tedy naším skutečným cílem. To, co nazýváte informační výměna, probíhá z drtivé většiny na Internetu a má jediný smysl: monitorování fašistických aktivit. Neonacisté se totiž dost často chvástají, kde a jak zase někoho přizabili nebo kde si pěkně zahajlovali. Pokud je vhodně popíchnete, půlka z nich je schopna poskytnout podrobné informace, které využíváme při našem boji proti fašistům. Obvinění z nějakého domlouvání pouličních střetů odmítáme, nemá to s antifašismem v našem pojetí nic společného. Obvinění z nějakého notorického rváčství je absurdní. Jednou z důležitých forem našeho boje je i přímá konfrontace neonacistů, to ale neznamená, že si v násilí libujeme a že je naší hlavní či jedinou činností. Děláme mnoho jiné práce v oblasti kultury, osvěty, propagace nebo spolupráce s menšinami.

To, že neonacismus nemá ve společnosti místo, ví každý příčetný člověk. Proč ale volíte metody boje, které jsou naprosto nepřijatelné - pouliční násilí?

My jsme přesvědčeni, že fyzická konfrontace je naprosto legitimní. I historie dokazuje, že proti fašismu je třeba bojovat všemi možnými pro středky a právě i násilím! Jedním z důvodů je také to, že drtivá většina neofašistů se s násilím velmi silně identifikuje. To v důsledku znamená, že je mnohý neofašista v první řadě násilník a až ve druhé zastánce zvrácené fašistické ideologie, která je s násilím spjata. Pokud mu vezmete jeho pozici fyzické převahy, náhle znejistí. Naše zkušenosti ukazují, že značná část zvlášť mladších neofašistů se po přímé konfrontaci stahuje do ústraní. Dalším důvodem je totální arogance a neschopnost represívních složek. Naše zkušenosti s policií jednoznačně ukazují, že značná část nejen řadových příslušníků policie (ať už Policie ČR, nebo městské policie) zastává silně rasistické a ultrapravicové názory. Někteří členové neonacistické scény v řadách policie dokonce přímo působí. Navíc se považujeme za antiautoritáře. To znamená, že se odmítáme spoléhat na represívní nebo jiné orgány státní správy, mimo jiné z výše uvedených důvodů. Jak už jsme uvedli, nejde o nějaké rváčství nebo vyhledávání násilí za každou cenu.

Jste si vědomi skutečnosti, že zkopáním několika nácků - navíc jste-li v mnohonásobné přesile - získáváte pro neonacisty sympatie široké veřejnosti? Oběť násilí přece vzbuzuje soucit. Přímé akce samozřejmě nespočívají ve zkopání několika nácků, ale v přímé konfrontaci všech jejich aktivit - demonstrací, koncertů, šíření neonacistických materiálů atd. A jak jsme už uvedli: přímé akce zdaleka nejsou jedinou náplní naší činnosti. Organizujeme kulturní akce, šíříme antifašistické propagační materiály, děláme osvětovou práci, spolupracujeme s menšinami atd. Co se týče soucitu: jsme přesvědčeni, že žádný soudný člověk nemůže soucítit s neonacistou, který oslavuje plynové komory nebo popírá holocaust. Naopak - zvlášť starší lidé, kteří na vlastní kůži zažili hrůzy druhé světové války, se často vyslovují pro daleko tvrdší postup proti neofašistům.

Uvědomujete si, že vaše iniciativa proti neonacistům především díky svému násilnickému charakteru nepřinesla vůbec žádné výsledky v reálném potírání neonacismu v ČR?

To si neuvědomujeme a není to pravda. Svou činností a prací od svého vzniku u nás v roce 1996 jsme dokázali často paralyzovat neonacistické aktivity, omezit jejich činnost a leckde je i zcela odstranit. Navíc jsme dokázali vybudovat docela široké antifašistické hnutí, jež je schopno jak reagovat, tak být v ofenzívě proti neonacismu a fašismu ve společnosti. To se vám zdá málo? Jednou ze základních věcí, kterých chceme dosáhnout, je, aby mohli lidé bez ohledu na barvu pleti, národnost, vizáž nebo sexuální orientaci chodit po ulicích beze strachu o svůj život. Ochrana svobodného prostoru ve společnosti je naplní naší práce. Zkušenosti z minulosti ukazují, že militantní antifašismus je velice efektivní v boji s nacismem a fašismem.

Co je příčinou současné eskalace napětí v Brně? Tato eskalace je - na rozdíl od mnoha jiných míst, kde odpovědnost za kulminaci střetů mezi AFA a NO nesou jednoznačně neonacisté - přece vaším dílem.

To je naprosto absurdní lež. To, že obviňujete z eskalace násilí v Brně antifašisty, je tak absolutní nesmysl, že ho snad nešíří ani brněnská neonacistická scéna. Opravdu netušíme, odkud máte tuto informaci a jak ji máte podloženou. Antifašistické hnutí v Brně po několik let stagnovalo a v podstatě neexistovalo v žádné organizované podobě. Naše aktivity v Brně jsme začali organizovat až v době, kdy neofašisté (především z řad hooliganské bojůvky Johnny Kentus gang) nastolili v ulicích nočního města poměrně brutální teror. Zeptejte se snad kteréhokoliv mladého člověka z Brna na neofašistické útoky například při nočních rozjezdech od hlavního nádraží. Zde pravidelně asi dva měsíce na začátku tohoto roku neofašisté a hooligans za tichého přihlížení policie napadali kohokoliv, kdo jim přišel pod ruku. V živé paměti také zůstávají organizované neofašistické útoky na kulturní centrum Skleněná louka.

Proč místo nefunkčního, společensky nepřijatelného a policií úspěšně mařeného vyhledávání pouličních střetů s násilníky z NO raději nevěnujete (mezi vašimi členy jsou inteligentní jedinci, kteří by tuto náročnou činnost zvládali) soustavnou pozornost monitorování neonacistů a jejich aktivit a každé jejich sebemenší porušení zákonů okamžitě neproměníte v trestní oznámení? Tento postup by byl v potírání neonacistů o několik řádů úspěšnější než metoda, kterou volíte nyní.

Děkujeme za lichotku o naší inteligenci. Právě proto, že jsme inteligentní, považujeme svou formu boje za společensky přijatelnou, či spíše za společensky nutnou, pokud má být zachována naše svoboda a naše práva. Proč odmítáme spolupráci s policií, jsme uvedli výše. Trestní oznámení navíc nepovažujeme za efektivní způsob boje. Mnoho neonacistických vrahů dostalo jen podmínku, mnoho fašistických útoků prochází bez povšimnutí, nemluvě o propagaci fašismu, na kterou není brán zřetel a je tolerována. Co se týká monitoringu neonacistů a jejich konkrétních aktivit, věnujeme se mu velmi intenzívně a úspěšně, stačí se podívat na naše webové stránky. Jak jsme již uvedli, jsme přesvědčeni o legitimitě a efektivitě militantního antifašismu v našem pojetí.

Na vašich webech masívně využíváte databáze nebezpečných neonacistů z mého serveru; časopis, pro nějž pracuji, vykonal v potírání neonacismu v ČR snad tisíckrát více než celá AFA dohromady. Proč mi tedy občas přicházejí výhrůžky smrtí podepsané právě AFA?

Nikdo z nás vám nikdy nevyhrožoval, nemáme k tomu nejmenší důvod. Když se totiž někdo podepíše jako AFA, nemusí to zákonitě znamenat, že jde o jednoho z nás. Připadá nám to jako dost naivní obvinění. Oceňujeme sice vaše informování veřejnosti o neofašistech a jejich aktivitách a také velmi oceňujeme váš monitoring členů Národního odporu Praha, ale na druhou stranu si nemyslíme, že byste vykonali tisíckrát více. Vy o tom jen píšete, ale my děláme skutečnou práci. Kdyby se ve třicátých letech nebo dříve našlo více přesvědčených a razantních militantních antifašistů, nemusel by svět zažít největší katastrofu a utrpení v celých lidských dějinách. A byl by velmi zásadní a fatální omyl myslet si, že fašistická a nacistická hrozba skončila kapitulací třetí říše v roce 1945.

(Odpovědi na otázky byly konzultovány s většinou skupin AFA, a proto se dají označit jako oficiální stanovisko AFA ČR.)

zdroj: Reflex